Misyon & Vizyon

Vizyonumuz

Adıyaman Üniversitesi İktisat Bölümünü, bilimsel faaliyetlerinin niteliği ve yürüttüğü öğretim programlarının kalitesi ile ayırt edilen bir kurum haline getirmektir.

Misyonumuz

Toplumun gereksinim duyduğu nitelikli iktisatçılar yetiştirmek ve ülkemizde iktisat biliminin araştırma ufkunu genişletecek bilimsel faaliyetlere öncülük etmektir.

Bölümümüzün Benimsediği Değerler
•  Toplum yararı
•  Akademik özgürlük  
•  Dayanışma ve işbirliğine açıklık
•  Katılımcılık
•  Sorumluluk bilinci
•  Saydamlık
•  Adillik
•  Liyakat
•  Yaratıcılık ve yenilikçilik
•  Öğrenci merkezli yaklaşım
•  Farklılığa saygı
•  Estetik duyarlılık
•  Çevreye saygılı olmak