Hakkında

2008 yılında kurulan Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan İktisat Bölümü, ilk olarak 2009-2010 öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. 2010-2011 öğretim yılında ise İktisat bölümünün ikinci öğretim programı açılmış olup, öğrenci alımları gerçekleştirilmiştir. Bölümde 1 profesör, 2 doçent, 1 yardımcı doçent ve 4 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölüm bünyesinde yaklaşık 250 öğrenci öğretim görmektedir.

İktisat Bölümü Lisans Programının temel amacı, iktisadi olayları analiz etmede ve çözüm üretmede başarılı, sağlam bir teorik altyapı kazanmış ve bu teorik altyapıyı uygulamalı alanlarda destekleyebilen, gerçek hayatın iktisadi olaylarına ve problemlerine yaklaşımlarında geniş bir perspektife sahip kamu ve özel sektörde istihdam edilecek nitelikli işgücü sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, İktisat Bölümü Lisans Programı müfredatında, Mikroiktisat Makroiktisat Uluslar arası İktisat, İstatistik Ekonometri, İktisadi Düşünceler Tarihi, Güncel Ekonomik Sorunlar, Sosyal Psikoloji, Sermaye Piyasası, Yatırım Proje Analizi ve Karar Yöntemleri gibi dersler yer almaktadır.

İktisat Bölümünün Misyonu; sürekli değişen ve gelişen dünya koşullarında, analiz ve çözümleme kabiliyeti yüksek, vizyon sahibi, araştırıcı ve sorgulayıcı iktisatçılar yetiştirmek, bilimsel araştırmalar ve projeler aracılığıyla, bilgi üretimine ve kullanımına katkıda bulunmaktır.